Vår vision och mål

Vad vi står för

Vi ska ha nöjda klienter som vi med stolthet kan referera till - därför gör vi alltid det lilla extra.

Vad ni ser är vad ni får - våra projekt genomförs av det utlovade teamet, med fokus och engagemang.

Fokus och engagemang i varje enskilt projekt. Er utmaning är vår utmaning.

Expertkompetens - vårt fokus på organisationsfrågor hjälper oss att förstå klienternas behov. Vår specialistkunskap om offentliga verksamheter bygger broar mellan näringsliv och offentlig sektor.

Vill du veta mer om oss?

Vi berättar gärna. Både om oss själva och om våra erfarenheter. Den svåraste utmaningen är ofta att definiera problemet. Låt oss hjälpa er!

Vår historia och framtid

Vi som är delägare i Qualitarium är gamla kollegor och arbetade tillsammans tidigare. Teamet splittrades och vi hamnade på olika arbetsplatser, men vi kände att vi hade mer att ge inom de frågor som vi brinner för och som vi faktiskt är bäst på - organisationsfrågor med specialisering mot offentlig sektor.

Så fick vi idén att bilda Qualitarium. En liten byrå, som har fullt fokus på våra kunders behov. Med våra erfarenheter från verksamhetsrevision och rådgivning inom management och organisationsfrågor kan vi erbjuda den kompetens som efterfrågas. Privata verksamheter uppskattar vår erfarenhet från stora komplexa organisationer och vår erfarenhet från kommunal, regional och statlig verksamhet kommer särskilt till nytta för våra kunder inom den offentliga sektorn.

Det är en utmaning att vara liten, men det är också vår styrka. Vi kan med stor frihet välja vilka uppdrag vi åtar oss och där kompromissar vi inte - vi erbjuder våra tjänster enbart om vi vet att vi kan leverera hög kvalitet. En liten byrå kan bara fungera genom att ha nöjda klienter, och det vågar vi påstå att vi har lyckats med.

I vår sits är det lättare att vara flexibel - vi har ett nätverk med flera lika engagerade och kompetenta konsulter så att vi kan erbjuda expertkompetens vid behov inom olika områden (t.ex. juridik, IT, samhällsbyggnad, sociala frågor, mm.)

Vår vision och mål är att fortsätta utvecklas och samtidigt bibehålla vårt fokus och engagemang. Och det är inte svårt eftersom vi brinner för det vi gör. De löften vi ger er är verkligen något vi står för.